Telefon:  773 05 05 55 (pouze sms)
Email:     terapie@katerinapazourek.cz  
Adresa:  Praha 6 Břevnov, tramvajová zastávka U Kaštanu
🗓          čtvrtky, pátky - dle dohody

www.dusevnipohoda.cz  www.katerinapazourek.cz


Vítám Vás

"Duševní pohoda znamená, že psychické pochody člověka probíhají harmonicky, adekvátním až optimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat a mít pocity uspokojení ze svých činností. Je to i cíl edukativní, nápravné, léčebné, psychokorektivní a psychorehabilitační činnosti." (zdroj: ABZ slovník)

Ráda Vám  budu průvodcem na cestě k Vaší duševní pohodě.

Pokud hledáte terapii či cílenou psychickou podporu, nejspíš už máte za sebou kus cesty rozhodování a hledání. Člověk je často na své problémy sám, protože je někdy obtížné je sdílet s jinými. V terapeutickém vztahu na ně nemusíte být sami. Můžu být s Vámi. 

Ze své životní i pracovní zkušenosti vím, že štěstí se nehledá, ale buduje. Během cesty za svým cílem není důležité, kolikrát jsme upadli, ale že znovu vstaneme. Věřím, že dobrý vztah k sobě otevírá cestu k druhým.

Pokud Vás osloví moje nabídka, budu se těšit na setkání s Vámi.

Jsem sociální pedagog, terapeutka, krizová interventka, studentka oboru supervize v sociálních službách a máma dvou dospělých dětí. 

Do srpna 2023 jsem byla ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře v Praze, kde jsem tři  roky vedla tým psychoterapeutů a krizových interventů. Zároveň jsem v tomto centru pracovala na pozici psychoterapeutky a krizové interventky. V letech 2019 - 2021 jsem sbírala zkušenosti na pozici krizové interventky na dětské krizové Lince bezpečí. Dlouhodobě se věnuji sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty, a to formou individuální, párové, rodinné i skupinové terapie.

Ke dni 31. 08. 2023 jsem poskytla celkem 3 000 hodin terapií a krizových intervencí a přijala 117 hodin supervizí své terapeutické práce.

Terapie zaměřená na řešení 

1 sezení trvá 50 minut

Individuální terapie je metoda využívající psychologických prostředků formou rozhovoru. Využívám svých znalostí a dovedností k tomu, abych promyšleně, systematicky a záměrně využila terapeutických technik a nástrojů ve prospěch klienta. Cílem jsou žádoucí změny směrem k uspokojivějšímu prožívání a chování klienta ve vztazích a k jeho sociálnímu začlenění. 

Zaměřuji se zejména na práci s dospívajícími a dospělými. Aktuálně přijímám nové klienty.  

Moc ráda pracuji s rodiči a rodinami. S každým klientem pracuji s respektem k jeho aktuálním přáním a potřebám. Způsob práce volím tak, aby byl pro daného klienta užitečný, srozumitelný a vedl k požadovaným změnám. Nevystupuji jako odborník nebo expert na Váš život, ale spíše jako průvodce. Čerpám ze systemické terapie, z terapie zaměřené na řešení, koučovacích technik, technik krizové intervence, používám nástroje metody Cesta / The Journey (rozvinuté autorkou Brandon Bays).  

Nabízím bezpečný prostor a podporu pro změny, které Vám přinesou uspokojivější prožívání, chování ve vztazích a sociální začlenění. Veškeré informace, které se na psychoterapii sdílí, považuji za důvěrné. Důvěrnost informací může být porušena pouze, pokud se dozvím o skutečnostech, které mi ukládají tzv. ohlašovací povinnost. 

Svou terapeutickou práci pravidelně superviduji na supervizích, kde nesděluji jména klientů a konzultuji vždy jen určitý díl své práce. Používám k tomu zvukové nahrávky ze sezení. To mi následně pomáhá poskytovat psychoterapii co nejlépe ve prospěch klienta. Supervizor se řídí důvěrností informací a sám o nich nikde nemluví. Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Poskytuji služby hrazené přímou platbou. Neposkytuji zdravotnické služby, nediagnostikuji, nevedu si dokumentaci, nepíšu zdravotní zprávy a nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. 

V Praze 6 na Břevnově

Středy a čtvrtky jsem na Břevnově v klidné části domu s výhledem na nebe. Zde se zaměřuji na individuální a párovou práci.

V Praze 6 v Dejvicích

Pátky pracuji v pronajatých prostorech blízko Vítězného náměstí. Zde se zaměřuji převážně  na individuální a skupinovou supervizi.  

Napište mi

* Vyplňte všechny potřebné údaje, ozvu se co nejdříve zpět.

Kontaktní údaje 

KATEŘINA PAŽOUREK         
🗓  dle dohody
T:    (+420) 773 05 05 55 (pouze sms)                 
E:    terapie@katerinapazourek.cz
IČ: 07299428
Praha 6 Břevnov, 169 00, tramvajová zastávka U Kaštanu
Nejsem plátcem DPH. Jsem fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.