Telefon:  773 05 05 55 (pouze sms)
Email:     terapie@katerinapazourek.cz  
Adresa:  Wuchterlova 1609/8, Praha 6, Dejvice
 🗓         středy, čtvrtky, pátky - dle dohody

www.dusevnipohoda.cz  www.katerinapazourek.cz


Duševní pohoda

"Duševní pohoda znamená, že psychické pochody člověka probíhají harmonicky, adekvátním až optimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat a mít pocity uspokojení ze svých činností. Je to i cíl edukativní, nápravné, léčebné, psychokorektivní a psychorehabilitační činnosti." (zdroj: ABZ slovník)

Ráda Vám  budu průvodcem na cestě k Vašemu pocitu duševní pohody.

Hledáte-li terapii či cílenou psychickou podporu, nejspíš už máte za sebou kus cesty rozhodování a hledání. Člověk se často na své problémy cítí sám, protože je někdy obtížné je sdílet s jinými. V terapeutickém vztahu na ně nemusíte být sami. Můžu být s Vámi. 

Ze své životní i pracovní zkušenosti vím, že štěstí se nehledá, ale postupně buduje. Během této cesty není důležité, kolikrát jsme upadli, ale že jsme rozhodli znovu vstát. 

Věřím, že dobrou podporou k tomu může být terapie v osobní rovině nebo supervize v pracovní rovině. 

Jsem psychoterapeutka, krizová interventka, studentka oboru supervize v sociálních službách, manželka a máma dvou dospělých dětí. 

Do srpna 2023 jsem byla ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře v Praze, kde jsem tři roky vedla tým psychoterapeutů a krizových interventů. Zároveň jsem v tomto centru pracovala na pozici psychoterapeutky a krizové interventky. V letech 2019 - 2021 jsem sbírala zkušenosti na pozici krizové interventky na dětské krizové Lince bezpečí. Dlouhodobě se věnuji sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty, a to formou individuální, párové, rodinné i skupinové terapie.

Ke dni 31. 08. 2023 jsem poskytla celkem 3 000 hodin terapií a krizových intervencí a přijala 117 hodin supervizí své terapeutické práce.

Pokud Vás osloví moje nabídka, budu se těšit na setkání s Vámi.

Terapie 

Aktuálně přijímám nové klienty.                                                               

Terapii nabízím formou rozhovoru. Způsob práce volím tak, aby respektoval Vaše přání a potřeby, byl pro Vás užitečný, srozumitelný a vedl k požadovaným změnám. Jako nástroj pro sledování procesu a výsledků naší společné práce používám webovou aplikaci DeePsy

Veškeré informace, které se na psychoterapii sdílí, považuji za důvěrné. Důvěrnost informací může být porušena pouze, pokud se dozvím o skutečnostech, které mi ukládají tzv. ohlašovací povinnost. 

Svou terapeutickou práci pravidelně superviduji na supervizích, kde nesděluji jména klientů a konzultuji vždy jen určitý díl své práce. Používám k tomu 🎥 audio nahrávky ze sezení. To mi následně pomáhá poskytovat psychoterapii co nejlépe ve prospěch klienta. Supervizor se řídí důvěrností informací a sám o nich nikde nemluví. Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Poskytuji služby hrazené přímou platbou. Neposkytuji zdravotnické služby, nediagnostikuji, nevedu si dokumentaci, nepíšu zdravotní zprávy a nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. 

Zaměřuji se zejména na práci s dospělými a dospívajícími klienty.

Aktuálně terapii poskytuji pod supervizí u Mgr. Jany Březinové.   

Supervize

Nabízím týmovou supervizi, skupinovou, individuální supervizi a supervizi řízení (manažerskou).

Jsem ve druhém ročníku magisterského oboru Supervize na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. 

Toto studium je realizováno zároveň jako výcvik a praxe v supervizi pod dohledem 

doc. Zuzany Havrdové a doc. Petera Brnuly. 

Věřím v užitečnost supervizní podpory, v účinnost podněcování k rozvoji pracovní sebedůvěry, protože se to v praxi ukazuje jako dobrý základ pro následnou práci s klienty ve službách. Mám ráda jednoduchost, obyčejnost, laskavost, srozumitelnost hranic a limitů. V supervizi využívám systemické nástroje, dovednosti z praxe krizového interventa, zkušenosti z vedení týmu v sociální službě a široké palety zkušeností rozmanitých administrativních pozic. 

Supervizi poskytuji pod supervizí u PhDr. Ivany Veltrubské a PhDr. Jiřího Broži.

Termíny supervizních skupin v Praze  a v Chomutově najdete ZDE.

V Praze 6 

Na Břevnově jsem v klidné části domu pod střechou s výhledem na nebe. V Dejvicích jsem ve 2. patře. 

Napište mi

* Vyplňte všechny potřebné údaje, ozvu se co nejdříve zpět.

Kontaktní údaje 

KATEŘINA PAŽOUREK         
🗓  dle dohody, Praha 6
T:    (+420) 773 05 05 55 (pouze sms)                 
E:    terapie@katerinapazourek.cz
IČ: 07299428 | Nejsem plátcem DPH. Jsem fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.