Telefon:  773 05 05 55 (pouze přes sms)
Email:     terapie@katerinapazourek.cz  
Adresa:  Bělohorská 132, 16900 Praha 6 Břevnov
🗓          středy 11:00 - 19:00

www.dusevnipohoda.cz  www.katerinapazourek.cz


Vítám Vás

"Duševní pohoda znamená, že psychické pochody člověka probíhají harmonicky, adekvátním až optimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat a mít pocity uspokojení ze svých činností. Je to i cíl edukativní, nápravné, léčebné, psychokorektivní a psychorehabilitační činnosti." (zdroj: ABZ slovník)

Ráda Vám  budu průvodcem na cestě k Vaší duševní pohodě.

Jsem sociální pedagog, terapeutka, krizová interventka a máma dvou dospělých dětí. 

Jsem ředitelka Terapeutického centra Modré dveře v Praze, kde pracuji jako psychoterapeutka a krizová interventka. Dva roky jsem působila jako konzultantka na dětské krizové Lince bezpečí. Dlouhodobě se věnuji sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty, a to formou individuální, párové, rodinné i skupinové terapie.

K 31. 05. 2022 jsem poskytla 2 200 hodin terapií a krizových intervencí a přijala 70h supervizí.


Pokud hledáte terapii či cílenou psychickou podporu, nejspíš už máte za sebou kus cesty rozhodování a hledání. Člověk je často na své problémy sám, protože je někdy obtížné je sdílet s jinými. V terapeutickém vztahu na ně nemusíte být sami. Můžu být s Vámi. Ze své životní i pracovní zkušenosti vím, že štěstí se nehledá, ale buduje. Není důležité, kolikrát jsme upadli, ale že znovu vstaneme. Dobrý vztah k sobě otevírá cestu k druhým. 

Pokud Vás osloví moje nabídka, budu se těšit na setkání s Vámi.

Nabízím pomoc rozhovorem 

1 sezení trvá 50 minut

Individuální terapie je metoda využívající psychologických prostředků formou rozhovoru. Využívám svých znalostí a dovedností k tomu, abych promyšleně, systematicky a záměrně využila terapeutických technik a nástrojů ve prospěch klienta. Cílem jsou žádoucí změny směrem k uspokojivějšímu prožívání a chování klienta ve vztazích a k jeho sociálnímu začlenění. 

Zaměřuji se zejména na práci s dospívajícími a dospělými. Aktuálně přijímám nové klienty.  

Moc ráda pracuji s rodiči a rodinami. S každým klientem pracuji s respektem k jeho aktuálním přáním a potřebám. Způsob práce volím tak, aby byl pro daného klienta užitečný, srozumitelný a vedl k požadovaným změnám. Nevystupuji jako odborník nebo expert na Váš život, ale spíše jako průvodce. Čerpám ze systemické terapie, z terapie zaměřené na řešení, koučovacích technik, technik krizové intervence, používám nástroje metody Cesta / The Journey (rozvinuté autorkou Brandon Bays).  

Nabízím bezpečný prostor a podporu pro změny, které Vám přinesou uspokojivější prožívání, chování ve vztazích a sociální začlenění. Veškeré informace, které se na psychoterapii sdílí, považuji za důvěrné. Důvěrnost informací může být porušena pouze, pokud se dozvím o skutečnostech, které mi ukládají tzv. ohlašovací povinnost. Část terapeutické práce s klientem pravidelně superviduji na supervizích, kde nesděluji jména klientů a konzultuji vždy jen určitý díl své práce. Používám k tomu zvukové nahrávky ze sezení. To mi následně pomáhá poskytovat psychoterapii co nejlépe ve prospěch klienta. Supervizor se řídí důvěrností informací a sám o nich nikde nemluví. Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Poskytuji služby hrazené přímou platbou. Neposkytuji zdravotnické služby, nediagnostikuji, nevedu si dokumentaci, nepíšu zdravotní zprávy a nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. 

V Praze 6 na Břevnově

Každou pracovní středu jsem k dispozici na Břevnově v klidné části domu s výhledem na nebe. 

Objednejte se

* Vyplňte všechny potřebné údaje, ozvu se co nejdříve zpět.

Kontaktní údaje 

KATEŘINA PAŽOUREK         
🗓  středy 11:00 - 19:00
T:    (+420) 773 05 05 55 (pouze přes sms)                 
E:    terapie@katerinapazourek.cz
IČ: 07299428
Bělohorská 132, Praha 6 Břevnov, 169 00
číslo účtu: (Air Bank a.s.)
Nejsem plátce DPH. Jsem fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.