Telefon:  773 05 05 55 (pouze sms)
Email:     terapie@katerinapazourek.cz  
Adresa:  Wuchterlova 1609/8, Praha 6, Dejvice
 🗓         středy, čtvrtky, pátky - dle dohody

www.dusevnipohoda.cz  www.katerinapazourek.cz


Aktuálně nabízím spolupráci na dobu časově omezenou pouze do 19. prosince 2024. 

Po tomto datu si beru dvouletý sabatikl. (publikováno 06.05.2024)


Duševní pohoda

"Duševní pohoda znamená, že psychické pochody člověka probíhají harmonicky, adekvátním až optimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat a mít pocity uspokojení ze svých činností. Je to i cíl edukativní, nápravné, léčebné, psychokorektivní a psychorehabilitační činnosti." (zdroj: ABZ slovník)

Ráda Vám  budu průvodcem na cestě k Vašemu pocitu duševní pohody.

Hledáte-li terapii či cílenou psychickou podporu, nejspíš už máte za sebou kus cesty rozhodování a hledání. Člověk se často na své problémy cítí sám, protože je někdy obtížné je sdílet s jinými. V terapeutickém vztahu na ně nemusíte být sami. Můžu být s Vámi. 

Ze své životní i pracovní zkušenosti vím, že štěstí se nehledá, ale postupně buduje. Během této cesty není důležité, kolikrát jsme upadli, ale že jsme rozhodli znovu vstát. 

Věřím, že dobrou podporou k tomu může být terapie v osobní rovině nebo supervize v pracovní rovině. 

Jsem sociální pedagožka, krizová interventka, psychoterapeutka v pátém ročníku pětiletého psychoterapeutického výcviku, studentka magisterského oboru supervize v sociálních službách, manželka a máma dvou dospělých dětí. 

Do srpna 2023 jsem byla ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře v Praze, kde jsem tři roky vedla tým psychoterapeutů a krizových interventů. Zároveň jsem v tomto centru pracovala na pozici psychoterapeutky a krizové interventky. V letech 2019 - 2021 jsem sbírala zkušenosti na pozici krizové interventky na dětské krizové Lince bezpečí. Dlouhodobě se věnuji sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty, a to formou individuální, párové, rodinné i skupinové terapie.

Ke dni 31. 08. 2023 jsem poskytla celkem 3 000 hodin terapií a krizových intervencí a přijala 117 hodin supervizí své terapeutické práce.

Pokud Vás osloví moje nabídka, budu se těšit na setkání s Vámi.

Terapie 

Aktuálně nabízím spolupráci na dobu časově omezenou pouze do 19. prosince 2024. Po tomto datu si beru dvouletý sabatikl. (publikováno 06.05.2024)

Službu nabízím formou poradenství a konzultační činnost v oblasti komunikace a rozvoje osobnosti prostřednictvím rozhovoru. Způsob práce volím tak, aby respektoval Vaše přání a potřeby, byl pro Vás užitečný, srozumitelný a vedl k požadovaným změnám. Jako nástroj pro sledování procesu a výsledků naší společné práce používám webovou aplikaci DeePsy

Veškeré informace, které se na psychoterapii sdílí, považuji za důvěrné. Důvěrnost informací může být porušena pouze, pokud se dozvím o skutečnostech, které mi ukládají tzv. ohlašovací povinnost. 

Svou terapeutickou práci pravidelně superviduji na supervizích, kde nesděluji jména klientů a konzultuji vždy jen určitý díl své práce. Používám k tomu 🎥 audio nahrávky ze sezení. To mi následně pomáhá poskytovat psychoterapii co nejlépe ve prospěch klienta. Supervizor se řídí důvěrností informací a sám o nich nikde nemluví. Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Poskytuji služby hrazené přímou platbou. Neposkytuji zdravotnické služby, nediagnostikuji, nevedu si dokumentaci, nepíšu zdravotní zprávy a nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. 

Zaměřuji se zejména na práci s dospělými.

Aktuálně terapii poskytuji pod supervizí u Mgr. Jany Březinové.   

Supervize

Nabízím týmovou supervizi, skupinovou, individuální supervizi a supervizi řízení (manažerskou).

Jsem ve druhém ročníku magisterského oboru Supervize na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. 

Toto studium je realizováno zároveň jako výcvik a praxe v supervizi pod dohledem 

doc. Zuzany Havrdové a doc. Petera Brnuly. 

Věřím v užitečnost supervizní podpory, v účinnost podněcování k rozvoji pracovní sebedůvěry, protože se to v praxi ukazuje jako dobrý základ pro následnou práci s klienty ve službách. Mám ráda jednoduchost, obyčejnost, laskavost, srozumitelnost hranic a limitů. V supervizi využívám systemické nástroje, dovednosti z praxe krizového interventa, zkušenosti z vedení týmu v sociální službě a široké palety zkušeností rozmanitých administrativních pozic. 

Supervizi poskytuji pod supervizí u PhDr. Ivany Veltrubské.

Termíny supervizních skupin v Praze  a v Chomutově najdete ZDE.

V Praze 6 

Na Břevnově jsem v klidné části domu pod střechou s výhledem na nebe. V Dejvicích jsem ve 2. patře. 

Kontaktní údaje KATEŘINA PAŽOUREK         
T:   (+420) 773 05 05 55 (pouze sms)  |  E: terapie@katerinapazourek.cz        
IČ: 07299428 | Nejsem plátcem DPH. Jsem fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.