"Zůstáváme uvězněni v pokoji s dveřmi, které jsou odemčené, ale otevírají se dovnitř, a to tak dlouho, dokud budeme tlačit do dveří od sebe." 
Ludwig Wittgenstein

Bc. Kateřina Pažourek  

Do srpna 2023 jsem byla ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře v Praze, kde jsem pracovala jako psychoterapeutka a krizová interventka. Více než dva roky jsem pracovala pro dětskou krizovou Linkou bezpečí, kde jsem působila na pozici krizové interventky. Od jara 2023  nabízím své supervizní služby organizacím v sociálních službách, psychoterapeutům, krizovým interventům a pracovníkům ve školství.

Dlouhodobě se věnuji sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty, a to formou individuální, párové, rodinné i skupinové terapie.

Od září 2022 studuji magisterský program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Supervize na Univerzitě Karlově. Vystudovala jsem bakalářský program Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci pořádaný Linkou bezpečí. Od 2019 jsem frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu (Umění terapie).

Dále jsem absolvovala řadu kurzů a výcviků, například roční koučovací výcvik, roční specializační kurz pro práci v sociálně intervenčních službách, roční výcvik pro práci s emocemi. 

Pracuji pod pravidelnou individuální supervizí, dále se účastním supervize řízení, skupinových případových supervizí a supervize řízení. 

Během své praxe jsem nasbírala zkušenosti s organizováním následného vzdělávání pro pomáhající profesionály v sociálních službách. 

Jsem mámou dvou dospělých dětí. 

Ilustrovala jsem dvě dětské knihy, Flandil ve školce a Flandil u doktora. Autorkou je Barbora Hamblin.

Knihy vydalo nakladatelství Altenberg.


Kontaktní údaje 

KATEŘINA PAŽOUREK 
🗓 objednání dle dohody, Praha 6
T:   (+420) 773 05 05 55 (pouze sms, zavolám zpět)  
E:   terapie(zavináč)katerinapazourek.cz
IČ:  07299428 | Nejsem plátcem DPH.  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.