Jsem, srdcem, tělem i duší ráda na zemi.

Bc. Kateřina Pažourek  

Jsem ředitelka Terapeutického centra Modré dveře v Praze, kde pracuji jako psychoterapeutka a krizová interventka. Více než dva roky jsem pracovala pro dětskou krizovou Linkou bezpečí, kde jsem působila na pozici krizové interventky. 

Dlouhodobě se věnuji sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty, a to formou individuální, párové, rodinné i skupinové terapie.

Vystudovala jsem bakalářský program Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci pořádaný Linkou bezpečí. Od 2019 jsem frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu (Umění terapie).

Dále jsem absolvovala řadu kurzů a výcviků, například roční koučovací výcvik, roční specializační kurz pro práci v sociálně intervenčních službách, roční výcvik pro práci s emocemi. 

Pracuji pod pravidelnou individuální supervizí, dále se účastním supervize řízení, skupinových případových supervizí a supervize řízení. 

Během své praxe jsem nasbírala zkušenosti s organizováním následného vzdělávání pro pomáhající profesionály v sociálních službách. 

Jsem mámou dvou dospělých dětí. 

Ilustrovala jsem dvě dětské knihy, Flandil ve školce a Flandil u doktora. Autorkou je Barbora Hamblin.

Knihy vydalo nakladatelství Altenberg.


Kontaktní údaje 

KATEŘINA PAŽOUREK 
🗓 středy 11:00 - 19:00
T: (+420) 773 05 05 55   
E: 
terapie@katerinapazourek.cz
IČ: 07299428   Bělohorská 132, Praha 6 Břevnov, 169 00
číslo účtu: (Air Bank a.s.)  Nejsem plátce DPH.  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.