GDPR

GDPR


Při zpracování osobních údajů se řídím platným nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Veškerý sběr informací probíhá v souladu s platnou legislativou. Jedná se o 89/20012 Sb. občanský zákoník (nový); 262/2006 Sb. vč. souvisejících právních předpisů.